SVAR PÅ TAL – Family Edition

SVAR PÅ TAL

Workshop på Stockholm Pride 1/8 kl 13:00-14:45, Ekoteket, Kulturhuset

SVAR PÅ TAL – ”Family Edition”, är en workshop där vi gör upp med begränsande familjenormer och föreställningar kring vilka vi ska leva med och hur, och tillsammans hittar svar på nyfikna och kränkande frågor.  SVAR PÅ TAL är ett verbalt självförsvarsforum där vi skickar tillbaka dumheten där den hör hemma! Som normbrytare på olika sätt är vi vana vid att mötas av olika frågor, hamna i situationer, dras med i påståenden som vi själva inte har lust med, håller med om, vill ställa upp på. Vår Family Edition fokuserar på alla oss bryter mot eller vantrivs i samhällets definition av begreppet FAMILJ.

Medverkande: Jojo Ramey Louis, Zafire Vrba och Anna Pirata Stendin

Samtal på Stockholm Pride

familjebild

BOY? GIRL? FUCK YOU!

-SAMTAL OM KÖNSNEUTRALT FÖRÄLDRASKAP

1/8 klockan 12:00-12:45 i Bandlerrummet på Kulturhuset, Pride House

Som förälder blir tvåkönsnormen extremt tydlig. Frågor om barnet är en pojke eller flicka och könsstereotypt bemötande av barnet är ständigt förekommande. Ofta möts föräldrar som är ovilliga att berätta barnets kön eller som gör motstånd mot könsstereotypt bemötande av en total oförståelse eller till och med ilska. Även föräldraskapet är väldigt förknippat med kön, där titlar som ”mamma” och ”pappa” både könsbestämmer föräldrar och medför en förväntan på föräldrarnas agerande. Panelsamtalet samlar föräldrar som på olika sätt gör motstånd mot tvåkönsnormen i sitt föräldraskap och diskuterar strategier och erfarenheter.

ARRANGÖR: Redaktionen för antologin Queerfamiljer – barnfamiljer bortom tvåsamhet och homo/heteronormer

MEDVERKANDE: Anna Pirata Stendin, Kian Sigge, Zafire Vrba och Carolina Orre.
MODERATOR: Mina Gäredal

SKRIBENTER SÖKES

Antologin om Queerfamiljer som Carolina Orre, Mina Gäredal och jag jobbar med behöver fler skribenter. Vi söker efter icke-tvåsamma barnfamiljer som bor någon annanstans i Sverige än i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Tipsa, sprid och dela. Tack!

Queerfamiljer

barnfamiljer bortom tvåsamhet och Hetero/homonormer

En antologi om normbrytande familjebildning

Det finns väldigt få böcker som skildrar barnfamiljer bortom heteronormen, och ännu färre som inkluderar och inspirerar barnfamiljer med fler än två föräldrar, föräldrar som är transidentifierade, stjärnfamiljer eller familjer som på annat sätt skiljer sig från den hetero- eller homosexuella kärnfamiljen.

Vi vill skapa en sådan bok, och vi letar efter personer som vill dela sin berättelse i en antologi om föräldraskap. Tanken är att texterna ska berätta om hur olika barnfamiljer kan se ut och hur de kan bildas, men också hur icke-normativa familjer efter att barnet/barnen har kommit hanterar sin omgivning och sin vardag i en heteronormativ värld.

Vi letar alltså efter er som har skaffat barn och är del i en familj där det exempelvis finns fler än två vuxna eller familjer där en eller flera vuxna är transidentifierade. Har ni som skaffat barn tillsammans inte en kärleksrelation, eller om ni på annat sätt bryter mot den hetero- och homosexuella kärnfamiljsnormen är vi också intresserade av att få kontakt med er. Andra exempel på barnfamiljer vi letar efter är där barnet har kommit till på annat sätt än genom samlag, IVF eller insemination, exempelvis genom surrogatmödraskap eller embryodonation.

Skribenter till antologin kommer att utses under 2013. Mejla oss om du är intresserad av att delta i antologin. Boken är tänkt att skildra familjer som bor i Sverige och eventuella texter på andra språk än svenska kommer översättas till svenska. Berätta gärna om boken för andra som kan vara intresserade!

queerfamilj@gmail.com