SVAR PÅ TAL – Family Edition

SVAR PÅ TAL

Workshop på Stockholm Pride 1/8 kl 13:00-14:45, Ekoteket, Kulturhuset

SVAR PÅ TAL – ”Family Edition”, är en workshop där vi gör upp med begränsande familjenormer och föreställningar kring vilka vi ska leva med och hur, och tillsammans hittar svar på nyfikna och kränkande frågor.  SVAR PÅ TAL är ett verbalt självförsvarsforum där vi skickar tillbaka dumheten där den hör hemma! Som normbrytare på olika sätt är vi vana vid att mötas av olika frågor, hamna i situationer, dras med i påståenden som vi själva inte har lust med, håller med om, vill ställa upp på. Vår Family Edition fokuserar på alla oss bryter mot eller vantrivs i samhällets definition av begreppet FAMILJ.

Medverkande: Jojo Ramey Louis, Zafire Vrba och Anna Pirata Stendin

Samtal på Stockholm Pride

familjebild

BOY? GIRL? FUCK YOU!

-SAMTAL OM KÖNSNEUTRALT FÖRÄLDRASKAP

1/8 klockan 12:00-12:45 i Bandlerrummet på Kulturhuset, Pride House

Som förälder blir tvåkönsnormen extremt tydlig. Frågor om barnet är en pojke eller flicka och könsstereotypt bemötande av barnet är ständigt förekommande. Ofta möts föräldrar som är ovilliga att berätta barnets kön eller som gör motstånd mot könsstereotypt bemötande av en total oförståelse eller till och med ilska. Även föräldraskapet är väldigt förknippat med kön, där titlar som ”mamma” och ”pappa” både könsbestämmer föräldrar och medför en förväntan på föräldrarnas agerande. Panelsamtalet samlar föräldrar som på olika sätt gör motstånd mot tvåkönsnormen i sitt föräldraskap och diskuterar strategier och erfarenheter.

ARRANGÖR: Redaktionen för antologin Queerfamiljer – barnfamiljer bortom tvåsamhet och homo/heteronormer

MEDVERKANDE: Anna Pirata Stendin, Kian Sigge, Zafire Vrba och Carolina Orre.
MODERATOR: Mina Gäredal