BLÄNDAD – en kritisk kurs om vithetsnormer

FAGS bjuder in till:

BLÄNDAD – En kritisk kurs om vithetsnormer

Vi måste snacka om vitheten inom feminismen. 

Vi måste snacka om rasism och rasifiering inom feminismen. 

Vi måste göra upp med vithetsprivilegier och se de intersektioner där vithet och andra maktstrukturer möts.

Vi vill göra detta tillsammans med er!

På universiteten finns akademiska kritiska vithetsstudier, det är jättebra men detta är nåt annat. I vår kurs kommer vi utgå från vardagliga situationer och diskussioner och delvis använda oss av personliga erfarenheter. Bländad är del av folkbildningstraditionen, en deltagande kurs där vi lär av varandra. Vi kommer att ta oss an ämnet vithet utifrån följande teman:

Ge och ta plats, separatism. Historiskt, globalt. Lokalt, vithet i Sverige, offentliga rummet. Privat är politiskt. Identitetspolitik, intersektionalitet. Representation. Populärkultur. SVAR PÅ TAL. Solidaritet, organisering.

BLÄNDAD är en kurs med tio kurstillfällen med start 8:e november 2013 på ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm.

Övriga datum 2013 är: 28/11, 14/12 och 2014: 8/2, 22/2, 15/3, 29/3, 12/4, 29/4 och 10/5.

Varje tillfälle är 3-4 timmar och hålls på kvällen om det är vardag eller på dagtid om det är helgdag. 

Kursen hålls på svenska, har 15 platser och kostar 500 kr (det går att förhandla om priset vid behov). Kursen är feministiskt separatistisk, på fags.se finns vår definition av feminism.

Intresseanmälan görs till: info.blandad@gmail.com senast 31 oktober.

BLÄNDAD arrangeras av Zafire Vrba, Anna Pirata Stendin och Johanna Gustavsson som en del av FAGS, Feminist Art Gallery, Solidarity samt med stöd från ABF. Flera pedagoger kommer att bidra under kursens gång. Tack till er i det anti-rasistiska communitiet som hjälpt oss i förberedelserna! 

Zafire Vrba arbetar som konstnär och pedagog och driver bland annat SVAR PÅ TAL.

Anna Pirata Stendin är mekaniker och pedagog och jobbar bland annat med queerpedagogik i förskolan och driver SVAR PÅ TAL.

Johanna Gustavsson arbetar som konstnär och pedagog och jobbar bland annat med Radikal Pedagogik,Malmö Fria Kvinnouniversitet – MFK, Do The Right Thing – en handbok från MFK,föreningen JA!,I want a president…,Nobody Puts Baby In A Corner

 

Inbjudan för att sprida eller vidare eller skriva ut finns härInbjudan_blandad

Wildness + samtal på iaspis

wildnessmovie

Välkomna på visning av filmen Wildness med ett samtal efteråt!

24:e oktober 2013 på iaspis, Konstnärsnämnden, Maria Skolgata 83 i Stockholm. 

Filmen börjar 19:00. Samtalet pågår 20:45-21:30. Servering finns och det kostar inget att komma in.

WILDNESS [English below] : Ett dokumentärt porträtt av Silver Platter, en historisk bar i MacArthur Park, det område som har varit hem för communityt av latinamerikanska LGBT- immigranter sedan 1963. På ett realistiskt och magiskt sätt blir baren själv till en medspelande karaktär som står för narrativet när en grupp unga konstnärer skapar en perfomancekonst- och dansklubb (organiserat av filmens regissör Wu Tsang och DJ’s NGUZUNGUZU och Total Freedom) vid namn Wildness. Den veckovisa klubben utlöser en explosion av både kreativitet och konflikt. Vad betyder egentligen ”safe space” och vem behöver det? Hur skiljer det sig åt emellan oss? På och kring Silver Platter skapar sökandet efter svar till dessa frågor möten mellan olika generationer.

Samtal efter filmen: Om fantasiers nödvändighet
Filmens regissör Wu Tsang, Zafire Vrba och Alexander Alvina Chamberland möts i samtal om filmens olika teman och om olika platsers möjlighet att inrymma våra drömmar, kroppar, begär, fantasier och behov. Samtalet blir ett möte mellan deras erfarenheter av att använda konstnärliga metoder, exempelvis performance, musik- och klubbverksamhet, för att exempelvis vidga ett utrymme för en natt eller för flera, göra motstånd, njuta och bygga starkare band, intimitet och förståelse inom och mellan olika delar av communityt och andra/parallella politiska kamper. Samtalet hålls på engelska.

WILDNESS: Rooted in the tropical underground of Los Angeles nightlife, WILDNESS is a documentary portrait of the Silver Platter, a historic bar in the MacArthur Park area that has been home for Latin/LBGT immigrant communities since 1963. With a magical-realist flourish, the bar itself becomes a character, narrating what happens when a group of young artists create a weekly performance art/dance party (organized by director Wu Tsang and DJs NGUZUNGUZU & Total Freedom) called Wildness, which explodes into creativity and conflict. What does “safe space” mean, and who needs it? And how does it differ among us? At the Silver Platter, the search for answers to these questions creates coalitions across generations.

Läs mer om visningen här.

Se en trailer för Wildness här.

FAGS – Feminist Art Gallery, Solidarity

PRESSMEDDELANDE – PRESS RELEASE

Kära vänner och kollegor – feminister!

(English version will follow)

Med stor stolthet och glädje hälsar vi er välkomna till FAGSFeminist Art Gallery, Solidarity, världens kanske enda feministiskt separatistiska plats för konst. Den 19-20 oktober 2013 har FAGS sin första utställning på Konsthall C i Hökarängen och vi hoppas att alla ni fantastiska feminister där ute kommer och delar detta historiska ögonblick med oss!

Medverkande konstnärer är Johanna Gustavsson, Zafire Vrba, Skabbteatern, Max Göran, Elias Johansson, Maryam Fanni, Paula Urbano, Sarah Degerhammar, TIR, Jordbro Stadsteater och SIFAV.

Program för FAGS:

Lördag 19/10, öppet kl 12-21

kl 12-16 Skabbteatern avskaffar de mänskliga rättigheterna. Ljudverk

kl 16-20 Brinn&Bränn! Brandtal till det feministiska vi:et.Johanna Gustavsson och Zafire Vrba bjuder in feminister till ett utopiskt kollektiv för att reagera, stötta, provocera och applådera oss som rörelse i föreställningen Brinn&Bränn!

Söndag 20/10, öppet kl 14-20

kl 15-19 Boendemonologen av Sifav och Tir.

Under hela utställningstiden kan du se en videoinstallation av Max Göran och Elias Johansson, samt skulpturer av Paula Urbano och Sarah Degerhammar.

FAGS är ett rum av och för feminister. Det är en reaktion på den patriarkala konstvärlden och en protest mot individualiseringspolitiken och kapitaliseringen av konsten. Mer information om FAGS finns på fags.se

Konsthall C ligger i Hökarängen söder om Stockholm på Cigarrvägen 14. Allt är gratis!

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Dear friends and colleagues – Feminists!

With great pride and joy we would like to welcome you to FAGSFeminist Art Gallery, Solidarity. FAGS is possibly the only feminist separatist art space in the world. FAGS opens its first exhibition 19-20 October 2013 at Konsthall C in Hökarängen, Stockholm. We hope to see you all there! Come and share this historical moment with us!

Exhibiting artists: Johanna Gustavsson, Zafire Vrba, Skabbteatern, Max Göran, Elias Johansson, Maryam Fanni, Paula Urbano, Sarah Degerhammar, TIR, Jordbro Stadsteater and SIFAV.

Program for FAGS:

Saturday 19/10, open between 12:00-21:00

12:00-16:00 Skabbteatern avskaffar de mänskliga rättigheterna. Sound piece (in Swedish)

16:00-20:00 Brinn&Bränn! Brandtal till det feministiska vi:et. Performance

Johanna Gustavsson and Zafire Vrba invite feminists to join a utopian collective to react, support, provoke and celebrate ourselves as a movement. (in Swedish)

Sunday 20/10, open between 14:00-20:00

15:00-19:00 Boendemonologen by Sifav and Tir. (in Swedish)

Throughout the exhibition we also show a video installation by Max Göran and Elias Johansson and sculptures by Paula Urbano and Sarah Degerhammar.

FAGS is a safer space for and by feminists. FAGS is a reaction against the patriarchal art world and a protest against the capitalist terror that we as artists and feminists have to face. More information at fags.se

Konsthall C is located in Hökarängen south of Stockholm at Cigarrvägen 14. All is for free!

WELCOME!