Bländad-kursen för andra gången

FAGS bjuder in till:

 

BLÄNDAD – En kritisk kurs om vithetsnormer

Vi måste snacka om vitheten inom feminismen. 

Vi måste snacka om rasism och rasifiering inom feminismen. 

Vi måste göra upp med de privilegier som vithet ger i vårt samhälle.

Vi måste se hur vithet hänger ihop med andra maktstrukturer.

Vi vill göra detta tillsammans med er!

På universiteten finns akademiska kritiska vithetsstudier, det är jättebra men Bländad är nåt annat. Vi utgår från vardagliga situationer och diskussioner och använder oss delvis av personliga erfarenheter. Bländad är del av folkbildningstraditionen, en deltagande kurs där vi lär av varandra. Vi kommer att ta oss an ämnet vithet utifrån följande teman:

Normer och begrepp. Separatism, representation och intersekionalitet. Historiskt och globalt, kolonialism. SVAR PÅ TAL. Privat och politiskt. Vithet i Sverige. Populärkultur. Forumspel.

Kursen riktar sig till feminister som inte utsätts för rasism och som vill ta ansvar för de privilegier som kommer med vithet.

BLÄNDAD är en kurs med åtta kurstillfällen med start 9:e september 2014 på ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm.

Övriga datum är: 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11 och 9/12.

Varje tillfälle är 3 timmar och hålls på tisdagkvällar klockan 18-21. Vi ser helst att du kan delta vid samtliga tillfällen.

Kursen hålls på svenska, har 17 platser och kostar 500 kr (det går att förhandla om priset vid behov).

Intresseanmälan görs till: info.blandad@gmail.com senast 24 augusti.

BLÄNDAD organiseras av konstnärerna och pedagogerna Zafire Vrba och Johanna Gustavsson som en del av FAGS, Feminist Art Gallery, Solidarity samt med stöd från ABF. Flera pedagoger kommer att bidra under kursens gång. Tack till er i den anti-rasistiska rörelsen som hjälpt oss med förberedelserna! Det är andra gången kursen hålls.

Här kan du läsa mer om FAGS: fags.se 

Här finns en utskriftsvänlig inbjudan till kursen: Inbjudan_blandad2

PRESSMEDDELANDE

PRESSMEDDELANDE 1 aug 2014


Vi ställer in vår medverkan i Stockholm Pride i solidaritet med organisationen Intersectional People of Colour, IPOC, som inte tilläts hålla en separatistisk workshop för rasifierade på Pride.

Idag skulle ett samtal om separatism som verktyg för antirasistiskt arbete hållas på Stockholm Pride. Bakom samtalet står FAGS, Feminist Art Gallery Solidarity, TRYCK och Rummet, tre grupper som använder olika former av separatism som metod i sin organisering.

Vi har valt att ställa in samtalet i solidaritet med organisationen Intersectional People of Colour, IPOC, som på Pride inte tilläts hålla en separatistisk workshop för personer som rasifieras. Anledningen Stockholm Pride gav till detta var att Pride inte vill locka till sig Sverigedemokraternas uppmärksamhet.

Vi tycker det är fel av Stockholm Pride att låta Sverigedemokraterna sätta agendan för vilka metoder och former våra samtal och kamper tar. Stockholm Pride borde fokusera på att göra festivalen trygg för de som utsätts för rasism istället för att rätta sig efter ett parti som för en rasistisk och hbtq-fientlig politik.

Separatistiska rum har varit otroligt viktiga för många rättighetsrörelser genom historien för att skapa andningsutrymme, tolkningsföreträde och trygghet i tider och på platser som inte erbjuder det. Hbtq-rörelsen är särskilt en rörelse som organiserat sig och fortfarande organiserar sig genom separatistiska rum. Att Stockholm Pride inte stödjer behovet av separatism när hbtq-personer som rasifieras uttrycker det är inte bara osolidariskt utan tyvärr även ett eko av de vithetsnormer som råder inom hbtq-världen.

På grund av vad som hänt känns det viktigare än någonsin att prata om separatism och vi kommer göra det, men inte på Pride.


I solidaritet,

FAGS www.fags.se

Rummet www.rummets.se

TRYCK www.tryck.org

Kontakt: contact.fags@gmail.com

IPOCs blogg där de skriver om Prides bemötande: http://ipocolor.wordpress.com/

 

 

IPOCs blogginlägg om deras inställda samtal:

Prides ledning vill inte “locka till sig SD:s uppmärksamhet”

Stockholm Pride har valt att stryka rasisterna medhårs. Samtidigt som de utesluter oss i IPOC från att hålla separatistisk workshop för rasifierade hbtq-personer så jobbar de hårt för att upprätthålla en image om att pridefestivalen är en “öppen och trygg” festival.

Stockholm Prides ordförande, Sandra Ehne, citeras i Svd idag: ” – SD och andra organisationer som inte delar vår värdegrund är inte välkomna. Det handlar också om trygghet för alla hbtq-personer. Till exempel skulle rasifierade hbtq-personer känna sig ännu mer osäkra om SD var där”.

Att ställningstagandet skulle bero på att värna om trygghet för rasifierade hbtq-personer klingar dock ihåligt. IPOC blev tidigare i sommar tillfrågade av Pride Ung att hålla en antirasistisk workshop. Vi tackade ja och talade om att vi ville ha den separatistisk för rasifierade personer. Inga problem och positivt gensvar från Pride Ung. Efter en tid får vi dock ett mail som talar om att “det har uppstått en situation…Det är så att Stockholm Prides ledning inte vill att er programpunkt ska vara uttalat seperatistisk. Anledningen är att de inte vill locka till sig SD:s uppmärksamhet.”. Följden av att Prides ledning inte vill “locka till sig” fel sorts uppmärksamhet och bemöta denna, blir att IPOC:s workshop måste hållas utanför Pride House om den ska tillåtas vara separatistisk. De vill flytta ut oss till en perifer lokal där vi inte riskerar utgöra ett störningsmoment för rasistiska pride-besökare.

Vi i IPOC väljer därför att inte hålla vår programpunkt och vi undrar vad det är som gör SD:s uppmärksamhet så obehaglig för Prides ledning? För två år sedan saboterade två SDU:are en separatistisk nätverksträff för rasifierade i Pride house genom att vägra lämna rummet (de ansåg sig agera i Rosa Parks anda). Den gången vägrade Pride att avhysa sabotörerna från Pride house, eftersom de ju “har köpt pride-armband”, vilket medförde att flera av deltagarna på nätverksträffen inte kände sig trygga nog att vara kvar på Kulturhuset.

Att Pride på det här sättet vänder ryggen åt rasifierade hbtq-personer är ett tecken på hur rasismen genomsyrar den vita hbtq-rörelsen. Den vita överhögheten är så stark att exkluderingen av våra kroppar skapar ett tryggare och bekvämare rum för vita hbtq-personer än om vi och våra behov getts utrymme. Att inkludera och ge utrymme på riktigt tycks utgöra ett hot mot vita privilegier. För oss blir Stockholm Pride därför just den avpolitiserade kommersiella vita ”gayfest” Sandra Ehne, och resten av Prideledningen, så genomskinligt låtsas frånsäga sig.

29/7 2014