SPORTLOV OCH WORKSHOPS

Sportlovet närmar sig och det är dags för en rad workshops.

Söndagen 22/2 kl 13-16 på Marabouparken Konsthall. Monsterklubben för barn från 6 år. Vi kommer göra berlocker och smycken av en enorm säck med tusentals yoghurtlock som funnits på konsthallen i åratal. Yoghurtlock-berlock! 50kr/barn eller terminskort för 150 kr.

Tisdag 24/2 kl 12-15 i Villa Odin i Hagalund, Solna. Ljudkroki och teckningsuppdrag, från 6 år. Vi undersöker hur det är att teckna av musik och ljud tillsammans. Grupper anmäls till anna.ribbing@solna.se GRATIS!

Onsdag 25/2 kl 13-16 på Marabouparken Konsthall. Monsterklubbens aktivistcentral för barn från 8 år. Vi spänner våra mentala muskler och startar en åsiktsklubb där vi producerar posters, manifest och fanzines. Obs! Begränsade platser. Anmäl dig till info@marabouparken.se senast 20 feb. Aktivistcentralen pågår fler dagar, här är programmet: 24 feb Emmelie Gry Rudsberg, 25 feb Zafire Vrba, 26 feb Emmelie Gry Rudsberg, 27 feb Jessica Overgaard. 50kr/barn eller terminskort för 150 kr.

Torsdag 26/2 kl 12-15 i Villa Odin i Hagalund, Solna. Allt av papper! Vi bygger skulpturer, hattar, dräkter och djur av tidningar, silkespapper, golvpapp och gamla böcker. Grupper anmäls till anna.ribbing@solna.se För barn från 6 år och uppåt. GRATIS!

Yoghurtlock-berlockAktivistcentralSportlovsprogram Odin

 

KURSEN BLÄNDAD FÖR TREDJE GÅNGEN

FAGS bjuder in till:

BLÄNDAD

– En kritisk kurs om vithetsnormer

Vi måste snacka om vitheten inom feminismen.

Vi måste snacka om vitheten och rasismen inom konsten.

Vi måste göra upp med de privilegier som vithet ger i vårt samhälle.

Vi måste se hur vithet hänger ihop med andra maktstrukturer.

På universiteten finns akademiska kritiska vithetsstudier, det är jättebra men Bländad är nåt annat. Vi utgår från vardagliga situationer och diskussioner och använder oss delvis av personliga erfarenheter. Bländad är del av folkbildningstraditionen, en deltagande kurs där vi lär av varandra. Vi kommer att ta oss an ämnet vithet utifrån följande teman:

Normer och begrepp. Separatism, representation och intersektionalitet. Historiskt och globalt, kolonialism. SVAR PÅ TAL. Privat och politiskt. Populärkultur. Vithet i Sverige.

Kursen riktar sig till feministiska konstnärer* som INTE utsätts för rasism och som vill ta ansvar för de privilegier som kommer med vithet.

*konstnärer, kulturarbetare, konstutövare (vi bryr oss inte om din utbildning)

BLÄNDAD är en kurs med åtta kurstillfällen med start 5:e mars 2015 på Konstepidemin i Göteborg.

Övriga datum är: 19/3, 1/4, 15/4, 23/4, 7/5, 21/5 och 28/5.

Varje tillfälle är 3 timmar och hålls på kvällstid klockan 18-21. Vi ser helst att du kan delta vid samtliga tillfällen.

Kursen hålls på svenska, har 15 platser och kostar 500 kr för privatpersoner (det går att förhandla om priset vid behov). Pris för institutioner ges vid förfrågan.

Intresseanmälan görs till: info.blandad@gmail.com senast 1:a mars.

BLÄNDAD ingår i FAGS verksamhet (Feminist Art Gallery, Solidarity) och organiseras av konstnärerna och pedagogerna Zafire Vrba och Johanna Gustavsson som en del av deras residens på Konstepidemin/Angered under våren 2015. Flera pedagoger kommer att bidra under kursens gång. Tack till er i den anti-rasistiska rörelsen som hjälpt oss med förberedelserna! Det är tredje gången kursen hålls.

Här kan du läsa mer om FAGS: fags.se

FÖRELÄSNING OM PRIVILEGIER OCH ANSVAR KOPPLAT TILL VITHET

FRUKOSTSEMINARIUM: BLÄNDAD – EN FÖRELÄSNING OM PRIVILEGIER OCH ANSVAR KOPPLAT TILL VITHET

Till årets andra föreläsningsserie på tema Kris-Populism-Konst har vi bjudit in stipendiaterna till Angereds residens 2015, Johanna Gustavsson och Zafire Vrba, som kommer att tala om de privilegier som vithet ger i vårt samhälle.

johanna_zafire

Bländad – en föreläsning om privilegier och ansvar kopplat till vithet

Vi måste snacka om vitheten och rasismen inom konsten. Vi måste göra upp med vithetsprivilegier och se de intersektioner där vithet och andra maktstrukturer möts.

I föreläsningen kommer konstnärerna Zafire Vrba och Johanna Gustavsson dra en linje mellan vårt koloniala arv och dagens gentrifieringsprocesser. Med hjälp av konst och populärkultur synas myten om den skandinaviska estetiken och den svenska godheten.

Johanna Gustavsson och Zafire Vrba driver tillsammans FAGS – Feminist Art Gallery, Solidarity, som är en feministisk separatistisk plats för konst. Sedan 2013 håller dom kursen Bländad – en kritisk kurs om vithetsnormer. Som en del av Johanna och Zafire residens på Konstepidemin under våren kommer de hålla en Bländadkurs för feministiska konstnärer som inte utsätt för rasism.

Föreläsningen är öppen för alla och föregår kursen Bländad som Johanna och Zafire kommer hålla på Konstepidemin under våren. Anmälningar till kursen öppnar den 17 februari, mer info finns på fags.se

9.30  öppnas dörrarna, vi bjuder på stor frukost. Föreläsningen börjar kl 10.00.

Fri entré. Begränsat antal platser, för att säkra din plats maila Meira Ahmemulic på meira(at)konstepidemin.se

Seminarierna äger rum i hus 10 på Konstepidemin i Göteborg.