SVÄVANDE KONSTVERK I HAGALUND

utsta%cc%88llningskort-zafire-vrbaPoetiskt konstverk i Hagalund

Zafire Vrba ställer ut ett verk om Hagalunds historia, nutid och framtid 9-16 oktober 2016

Gamla Hagalund i Solna revs under 60-talet för att ge plats åt miljonprogrammet Blåkulla. Vad händer med en plats när bostäderna standardiseras och personer tvingas flytta ut? Hur återhämtar sig en stadsdel?

Zafire Vrba bor i miljonprogrammet och arbetar i en ateljé i Kvarteret Odin, ett kvarter med äldre hus som räddades undan rivningen tack vare de boendes organisering. Vrbas konstverk är en poetisk installation med bearbetningar av minnen, vittnesmål, arkivmaterial och motståndshandlingar från boende i både gamla och nya Hagalund. Installationen byggs bland husen i Gamla Hagalund med visningar av konstnären tillsammans med inbjudna gäster som medverkar med olika perspektiv och relationer till platsen.

9/10 kl 14:00 Vernissagevisning med Zafire Vrba

10/10 kl 17:00 Visning med SIFAV, tema: Gentrifiering och kulturarbete. Visningen sker med stöd från Stockholm stad

12/10 kl 17:00 Visning med Rebecka Walan från Stockholms läns museum, tema: Kulturarv och offentlig konst

14/10 kl 17:00 Visning med Monica Eriksson från Föreningen Ett Levande Hagalund, tema: En levande stadsdel

16/10 kl 13:30 Visning med Lena Olsson-Petrén, tema: Att öppna upp ett hem

Samtliga visningar börjar på Spetsgatan 2 i Solna

visningskort-zafire-vrba

NU släpps sveriges första sexualundervisnings-app

logga_fa%cc%88rg_outline_gradient_url_stor

(English below)

Ett nytt, konstnadsfritt läromedel i sex och samlevnad

Privatliv är en läromedels-app om kroppen, känslor, relationer och sex. Den är särskilt framtagen för och tillsammans med elever med intellektuella funktionsvariationer. Appen är ett interaktivt material som möter ungdomarnas önskemål och behov, och som gör kunskap tillgänglig även för den som inte kan läsa och skriva. Appen är den första i sitt slag i Sverige – kanske till och med i världen.

Privatliv är skapad av sexualupplysarna Nathalie Simonsson och Zafire Vrba tillsammans med elever i särskolan och en stor grupp sakkunniga på området. Projektet har finansierats av Post- och telestyrelsen som har uppdraget att stärka utvecklingen av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning.

Appen är kostnadsfri och tillgänglig för alla.

Den går att hämta på www.mittprivatliv.se

Privatliv tar upp sådant som puberteten, känslor, integritet, kroppen, att hitta en vän, träffa en partner, ansvar, hångel och sex. Syftet är att förmedla kunskap, spegla känslor, hjälpa eleverna att reflektera kring stora frågor samt ge konkreta råd i olika situationer. Innehållet knyter an till läroplanerna för grundsärskolans årskurs 7-9 och gymnasiesärskolan gällande sexualitet, kroppen och relationer.

En handledning för appen finns här: privatliv-handledning

En film om projektet finns här.

RELEASE OF THE FIRST SEX EDUCATION APP IN SWEDEN

Privatliv (Private Life) is an educational app about the body, emotions, relationships and sex. The app is created for teenagers and young adults with intellectual disabilities. This interactive app is made to meet the users’ needs, and the content is accessible also for those who don’t read or write.

The app Privatliv is the first of it’s kind in Sweden, and possibly the first one in the world. Privatliv is produced by the sex educators Nathalie Simonsson and Zafire Vrba together with students with intellectual disabilities. The app has been funded by the Swedish Post and Telecom Authority.

Privatliv is a free app and can be downloaded (in Swedish) from: www.mittprivatliv.se