Bländad

Sedan 2013 har FAGS (Johanna Gustavsson och Zafira Vrba Woodski) hållit kursen Bländad – en kritisk kurs om vithetsnormer. Kursen har getts flera gånger i Göteborg och Stockholm och ligger även till grund för antologin FAGS:METOD som släpptes 2016.

Vi måste snacka om vitheten inom feminismen.

Vi måste snacka om vitheten och rasismen inom konsten.

Vi måste göra upp med de privilegier som vithet ger i vårt samhälle.

Vi måste se hur vithet hänger ihop med andra maktstrukturer.

På universiteten finns akademiska kritiska vithetsstudier, det är jättebra men Bländad är nåt annat. Vi utgår från vardagliga situationer och diskussioner och använder oss delvis av personliga erfarenheter. Bländad är del av folkbildningstraditionen, en deltagande kurs där vi lär av varandra. Vi tar oss an ämnet vithet utifrån följande teman:

Normer och begrepp. Separatism, representation och intersektionalitet. Historiskt och globalt, kolonialism. SVAR PÅ TAL. Privat och politiskt. Populärkultur. Vithet i Sverige.

→ Kursen riktar sig vanligtvis till feministiska konstnärer* som INTE utsätts för rasism och som vill ta ansvar för de privilegier som kommer med vithet.

*konstnärer, kulturarbetare, konstutövare (vi bryr oss inte om din utbildning)

Vill du ta kontakt med oss angående Bländad kan du maila till info.blandad@gmail.com

Press om Bländad:

www.tidskriftenmana.se/blandad/

http://www.fria.nu/artikel/115655

FAGS:METOD går att beställa från contact.zafira(a)gmail.com