Föreläsningar & workshops

Zafira Vrba Woodski är sexualupplysare, normkritisk pedagog och sakkunnig inom transfrågor och tillgänglighet.

Zafiras specialområden är:

  • Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan
  • Normer och makt inom konst- och kulturområdet
  • Normkritiskt processarbete inom konst och kultur
  • Transpersoners rättigheter i Sverige
  • Hbtqi+frågor, med specialinriktning på konst- och kulturområdet
  • Queer familjebildning och familjejuridik
  • Likabehandlingsfrågor och anti-diskrimineringsarbete
  • Tillgänglighetsarbete med specialkompetens kring digitalisering och ungdomsverksamheter

Uppdragsgivare i urval:

Konst- och kulturinstitutioner: Dramaten, Moderna Museet, Unga Klara, Växjö konsthall, Göteborgs Konsthall, Galleri Syster, Kulturhuset Stadsteatern, Marabouparken Konsthall, Göteborgs dans- och teaterfestival, Kulturparken Uppsala, Arbetets museum, Stockholms Kvinnohistoriska och c.off.

Myndigheter: Specialpedagogiska skolmyndigheten, Södertörns tingsrätt, Riksutställningar, Världskulturmuseet, Historiska museet, Kultur- och fritidsförvaltningen i Linköping och Solna, Myndigheten för och Post- och telestyrelsen.

Utbildningsinstitutioner: Utbildningsradion, Konstfack, Kungliga Konsthögskolan, ABF, Göteborgs Universitet, Högskolan för scen och musik, Stenebyskolan, Akademi Valand-HDK, Ersta Sköndals Högskola, Nyckelviksskolan, Gerlesborgsskolan, Grafikskolan, Kvinnofolkhögskolan samt ett stort antal särskolor runt om i Sverige.

Civilsamhället: Unionen, RFSL, RFSL Ungdom, RFSU, Stockholm Pride, MÄN, Transgender Council och FUB.

Sedan 2021 arbetar Zafira med hbtqi-diplomering av bland annat skolor och vårdinrättningar för Regioner i samverkan.

För frågor om utbildningar och workshops, maila contact.zafira(a)gmail.com