MR_ Medverkande rörelser

MR_ Medverkande rörelser

MR_ Medverkande rörelser är en tillgänglig plats där alla deltar på sina egna villkor. Tillsammans utövar vi rörelser som leder till rörelser som återvinner rörelser, där vi kommunicerar med varandra på andra språk än det talade. MR_ skapas ihop, där ingen och alla styr på samma gång.

MR_ omformulerar den interaktiva dansföreställningen, dansworkshopen och dansklassen som begrepp och metod. MR_ är den mänskliga rättigheten att medverka.

MR_ drivs av c.off och är resultatet av flera års forskande kring minne, deltagande och tillgänglighet inom projekten Kroppsfunktion och (im)perfekta koreografier. Sedan starten av projekten har Zafira Vrba Woodski varit en av medarbetarna och arbetat särskilt med projektens pedagogiska utformning och filmproduktioner.

MR_ genomförs med stöd av Lindeparkens gymnasiesärskola/Specialpedagogiska myndigheten, Socialstyrelsen och Region Stockholm. Mer info finns på här.