Residens Angered

Residens Angered, 9 minuter, 2015

Residens Angered är gjord av Kristina Meiton och är ett porträtt av Zafire Vrba och Johanna Gustavsson från deras residens på Blå Stället Konsthall och Konstepidemin i Göteborg 2015.