Safer Spaces / Tryggare Rum

SAFER SPACES eller TRYGGARE RUM är ett pedagogiskt verktyg och byggmaterial som jag använder mig av oavsett pedagogisk situation.

I ett TRYGGARE RUM bestämmer pedagogen vad som får finnas i rummet. Med normkritik som utgångspunkt görs rummet så tryggt som möjligt för normbrytare och kränkningar eller diskriminering bemöts alltid aktivt. Pedagogen är transparent med sina åsikter och sin pedagogiska agenda.

De TRYGGARE RUM jag skapar är aktiva ställningstaganden mot rasism, sexism och heteronormativa maktstrukturer.

Att det kallas TRYGGARE RUM och inte TRYGGA RUM är för att vi aldrig ska glömma att trygghet är något vi måste skapa hela tiden. Ett rum förblir aldrig tryggt utan vi måste alltid försöka bli ännu bättre på att synliggöra och ifrågasätta makten och förbättra vårt bemötande.

För att lättare gestalta och förklara trygghetsarbete i ett pedagogiskt rum har jag tagit hjälp från konstens värld och skapat modellen SCEN-TÄNK. Modellen utgår från rubrikerna Berättelse, Scenografi, Teknik, Ljus, Ljud, Koreografi och Kostym. SCEN-TÄNK går att anpassa efter kontext och är till för att fungera som en slags check-lista för tryggheten i rummet.

Fritidsgården EGALIA som drivs av RFSL Stockholm har tagit fram en modell hur en kan jobba med bemötande, representation och trygghet i ungdomsverksamheter. Läs gärna modellen som jag har varit med och skrivit.

Egaliamodellen finns att beställa på http://www.egaliaung.se

UTBILDNINGAR

Jag håller workshops och utbildar i normkritik och TRYGGARE RUM både för studenter och pedagoger. Utbildningarna skräddarsyr jag efter beställare och sammanhang. De verktyg och modeller jag lär ut anpassas efter önskemål.

Exempel på utbildningar:

Jämställdhetsintegrering och hbtq, utbildningsdag för Specialpedagogiska skolmyndigheten, 28 augusti 2017

Normer, makt och konst/kultur, utbildningsdagar för  Kultur- och fritidsförvaltningen i Linköping, 5-6 oktober 2016

Inga fler vita kuber och vita rum! #1 &#2 Föreläsning om makt och normer i konstvärlden kopplat till gentrifiering och kolonialism. Hölls för Gerlesborgsskolan i Stockholm januari-februari, 2016.

Likabehandling, diskrimineringslagen och pedagogiska verktyg, utbildningsdag för Solna Kulturskola 20 augusti 2015

Representation, hbtq och makt, utbildningsdag för kommunikationsavdelningen på Moderna Museet i Stockholm, 20 april 2015.

Normkritik och likabehandling, utbildningsdag för samtlig personal och studenter på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg, 1 april 2015.

Normkritik och hbtq, utbildningsdag inom Unstraight Perspectives för Unstraight Museum, Världskulturmuseet, Arbetets Museum och Historiska Museet, 17 mars 2015.

TRYGGARE RUM – workshopmetodik och normkritik som pedagogiskt verktyg. En 9-veckors kurs för Hantverkspedagogprogrammet på Nyckelviksskolan, ht2016, ht2015, ht2014, ht2013 och ht2012.

Representation, hbtq och makt, utbildningsdag för samtliga pedagoger på Moderna Museet i Stockholm, 5 december 2014.

Normkritik och hbtq, utbildningsdag för samtlig personal på Riksutställningar i Visby, 7 november 2014.

Normkritik och hbtq, utbildningsdag för samtlig personal på Gerlesborgsskolan Stockholm och Bohuslän, 10 september 2014.

Normkritik och Tryggare Rum, föreläsning för bildlärarnätverket på HDK, 24 april 2014.

Normkritiskt perspektiv inom socialt arbete, föreläsning på kursen Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, Ersta Sköndals Högskola, 29 november 2013.

Normkritik och TRYGGARE RUM Studiedag för personal och kvällskurs för studenter på Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK, i Göteborg, 14 november 2013.

Normkritik och HBTQ Studiedag för samtlig personal på Stenebyskolan, okt 2013.

Normkritik och HBTQ Studiedag för samtlig personal på Nyckelviksskolan, dec 2012.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s